Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

Input:

Registrační stránky

Vyberte typ registrace:
Firma, společnost, organizace mající IČO
  • právnická osoba (a.s., s.r.o., ...)
  • fyzická osoba - podnikatel
Firma bez IČO
  • fyzické osoby vykonávající duševní nebo tvůrčí činnost podle autorského zákona, která nenaplňuje znaky podnikání podle obchodního zákoníku
  • fyzické osoby hodlající provádět zprostředkovatelskou činnost pro stavební spořitelny
Student nebo osoba bez firmy (tento typ registrace neumožňuje využívání všech výhod spojených s Vaší firmou)

Copyright © 1997-2017 by Dashöfer Holding, Ltd. a VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o.,
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702
IČO: 45245681, DIČ: CZ45245681, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, č.ú.: 3078683001/2700
IBAN: CZ6427000000003078683001, Swift Code: BACXCZPP
tel: + 420 222 539 333, fax: + 420 222 539 400, e-mail: registrace@dashofer.cz